Wie ben ik?


Ik ben een ervaren tolk en vertaler , native-spreker Roemeens en ik ben sinds 2005 actief op de Belgische vertaalmarkt.
Ik verleen vertaaldiensten en tolkdiensten voor: de overheid, het gerecht, de non-profitsector, vertaalbureaus, advocatenkantoren particulieren en het bedrijfsleven.


Ik ben gespecialiseerd in beedigde en gelegaliseerde vertalingen van het Roemeens (de taal van Roemenie en Moldavie) naar het Nederlands (de taal van Nederland en Belgie) alsook van het Nederlands naar het Roemeens van: commerciele teksten, juridische teksten documenten van de burgerlijke stand en andere.


Alle vertalingen worden door mijzelf uitgevoerd waardoor ik garant sta voor kwaliteit, betrouwbaarheid en strikte vertrouwelijkheid. Door mijn directe relatie met de klant ik gunstige tarieven aanbieden!> Tolkdiensten


Consecutief tolken : Dit wordt vaak gesprekstolken genoemd en veronderstelt dat de spreker in zijn toespraak logische pauzes inlast zodat de tolk het gezegde naar de andere taal kan vertalen. Vaak wordt consecutief tolken ingeschakeld voor activiteiten met een klein aantal deelnemers en vereist geen speciale apparatuur. Voorbeelden: onderhandelingen, presentatie, briefings, persconferenties, seminars, trainingen, bedrijfsbezoeken, vergaderingen, interviews enz.


Simultaan tolken (en/of fluistertolken) : Dit wordt gebruikt in het zo geheten gerechtstolken, maar ook op bezoek bij de dokter of advocaat, bij toespraken, conferentie of congressen. De mondelinge vertaling wordt gedaan tegelijkertijd met de spreker.


> Vertaaldiensten


Beedigde en gelegaliseerde vertalingen : Deze vertalingen worden uitgevoerd door een beedigde vertaler die op basis van zijn opleiding of ervaring door de rechtbank bevoegd is voor het vertalen van officiele documenten, die voor officiele instanties in Belgie en andere landen bestemd zin. De getrouwheid van de vertaling wordt bevestigd door de stempel en handtekening van de vertaler.

De echtheid van de handtekening van de vertaler wordt gelegaliseerd door de rechtbanken van eerste aanleg en het Ministerie van Justitie van Belgie. Deze vertalingen kunnen enkel op papier afgeleverd worden.


Zakelijke documenten: contracten,overeenkomsten, balansen, jaarrekeningen, statuten, zakelijke briefwisseling enz.
Juridische documenten : vonnissen, beslissingen van rechtbank, volmachten, huwelijkscontracten enz.
Persoonlijke documenten: rijbewijzen, diploma's, geboorteaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes enz.


Vrije vertalingen : Beediging en legalisatie zijn allen relevant voor de stukken, die voor juridische doeleinden of de overheidsinstanties bestemd voor juridische doeleinden of de overheidsinstanties bestemd zijn. Alle andere vertalingen vallen onder de noemer van vrije vertalingen.


Het is heel belangrijk dat sommige vertalingen maximaal aangepast worden aan de cultuur van taal, gedachtenwereld en geldige normen van het land, waarvoor de vertaling bestemd is, zodat uw tekst een breed publiek bereikt en de nodige reikwijdte krijgt: advertenties, mediateksten, website, reclame, marketing of prive correspondentie enz.


Extra kwaliteitscontrole : Om de kwaliteit te waarborgen wordt elke vertaling, die bij mij de deur uitgaat, nog eens door een revisor gecontroleerd.

cornelia