Cine sunt eu?


Sunt o traducătoare si interpretă cu experienţă , vorbitoare nativă de limba română.

Mi-am început activitatea în anul 2005 ca interpretă pentru sectorul social şi ca traducătoare si interpretă autorizată.


Efectuez traduceri orale şi în scris pentru: autorităţi, serviciile publice, tribunale, judecătorii şi notariate, sectorul fără scopuri lucrative, birouri de traduceri, birouri de avocaţi, persoane particulare, întreprinderi.


Sunt specializată în traduceri autorizate şi /sau legalizate din limba română (limba vorbită în România şi Moldova) în limba neerlandeză (limba vorbită în Olanda si în partea de nord a Belgiei, Flandra). De asemenea, sunt specializată si in traducerea din limba neerlandeză in limba română.


Aceste traduceri pot fi: texte comerciale, texte juridice, acte de stare civilă si altele.


Toate traducerile sunt efectuate de către mine însămi si garantez calitatea acestora, fidelitatea traducerii si confidenţialitatea necesară activităţii de traducere. Pentru ca nu lucrez prin intermediari, pot oferi tarife avantajoase clienţilor mei.> Servicii de interpretariat


Traduceri orale consecutive : Acest gen de traducere a conversaţiilor este preferat de cele mai multe ori în cadrul activităţilor la care participă un număr restrîns de participanţi, unde nu este necesară dotarea cu o aparatură specială audio. Vorbitorul face în mod logic pauze în discurs, astfel incât interpretul să poată traduce cele spuse. Exemple: negocieri, prezentări, instrucţiuni, conferinţe de presă, seminarii, traininguri, vizite în întreprinderi, sedinţe, interviuri, etc.


Traduceri orale simultane : Interpretul traduce în acelasi timp cu vorbitorul, pentru a se „câştiga” timp. Acest gen de traducere a conversatiilor este indicat în tribunale, la ceremonii (ex.: căsătorii la starea civilă), recepţii, conferinţe, congrese, etc.


> Traduceri în scris


Traduceri autorizate si legalizate : Aceste traduceri sunt efectuate de catre un traducător jurat, care este autorizat de către tribunal pe baza studiilor si a experienţei acumulate să efectueze traduceri ale documentelor oficiale necesare instituţiilor oficiale din Belgia sau alte ţări (România, Moldova).


Fidelitatea traducerii este garantată de ştampila si semnătura traducătorului. Autenticitatea semnăturii traducătorului este legalizată de către tribunalul de primă instantă si de către Ministerul de Justiţie din Belgia.

Aceste traduceri pot fi livrate numai pe hârtie.


Exemple de documente :
Documente de afaceri : contracte, întelegeri, bilanţuri, acte de contabilitate, statute, corespondenţă de afaceri, etc.
Documente juridice: sentinţe, hotărâri judecătoreşti, împuterniciri sau procuri, contracte de căsătorie, etc.
Documente personale : permise de conducere, diplome si acte de studii, certificate de naştere (căsătorie, deces), hotărâri de divorţ, procese verbale, etc.


Traduceri libere : Autorizarea si legalizarea traducerilor este necesară numai în cazul în care documentele respective sunt folosite pentru instanţe publice sau în scopuri juridice. Toate celelalte traduceri sunt numite traduceri libere.


Este foarte important ca textul original să fie ajustat maximal la cultura, gândirea si normele în vigoare in ţara pentru care este destinată traducerea, astfel incât textul respectiv să atingă un public larg şi să aibă impactul aşteptat. Exemple: anunţuri, texte din media, website-uri, reclame, marketing, corespondenţa de afaceri sau particulară, etc.


Control de calitate : pentru a garanta calitatea fiecarei traduceri care este efectuată de mine, fac apel la un revizor care controlează încă o dată textul înainte de a fi trimis destinatarului.

cornelia